banner

Blog

Cudzoziemka

Jakie wymogi musi spełnić cudzoziemiec ze Wschodu by zalegalizować swój pobyt w Polsce?

Cudzoziemcy, którzy decydują się na dłuższy pobyt na terenie naszego kraju lub chcą podjąć w jego granicach pracę zarobkową, muszą dopełnić odpowiednich formalności, aby zalegalizować swoją obecność. W związku z tym konieczne jest dopilnowanie szeregu istotnych formalności, które dla osoby nieobeznanej z naszymi urzędami i systemem prawnym mogą być uciążliwe i trudne do realizacji.

Czytaj więcej...

para

Jakie przywileje daje karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej?

Posiadanie karty stałego pobytu to z wielu praktycznych powodów dla cudzoziemca ogromna wygoda. Na jaki okres można ją uzyskać, a także jakie przywileje są związane z posiadaniem takiego dokumentu?

Czytaj więcej...

Zatrudnianie cudzoziemców

Najczęstsze wątpliwości związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce

Zatrudnianie obcokrajowców zawsze budzi wiele emocji. Pojawiają się pytania dotyczące zajmowania miejsc pracy dla rodaków czy też wątpliwości wynikające z niewiedzy, co do kompetencji i kwalifikacji potencjalnego pracownika. Problem bardzo często stanowią też formalności. Niezrozumiałe przepisy prawne i niejasne wymagania urzędowe sprawiają, że część pracodawców rezygnuje z zatrudniania cudzoziemców. Niektórzy po prostu nie mają na to czasu, a jeszcze inni wolą zatrudniać Polaków, gdyż w tym przypadku kwestia zatrudnienia jest jasna i nie generuje nieznanych dotąd kłopotów.

Czytaj więcej...

Uzyskanie zezwolenia

Jak uzyskać zezwolenie jednolite - na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca?

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest dokumentem, uprawniającym cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski przez czas dłuższy niż 3 miesiące oraz wykonywania pracy zawodowej. Uzyskanie zezwolenia, zwalnia cudzoziemca od ubiegania się o wydanie osobnego zezwolenia o pracę.

Czytaj więcej...

Typy zezwoleń

Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Załatwienie spraw administracyjnych w urzędach bywa skomplikowane i w wielu przypadkach niejasne, szczególnie dla cudzoziemców. Poszukują oni pomocy przy sporządzaniu deklaracji i oficjalnych pism oraz oczekują wsparcia przy ich prawidłowym złożeniu w wybranym wydziale. Firma Wega.Lyrea zapewnia legalizacje pobytu oraz legalne zatrudnienie przyszłego pracownika. Zajmie się wszelkimi formalnościami, znajdzie najkorzystniejsze rozwiązanie problemu oraz udzieli wsparcia w wielu kwestiach, które właśnie dla obcokrajowców, są wręcz niezrozumiałe. Załatwienie odpowiedniego zezwolenia nie zawsze jest sprawą prostą.

Czytaj więcej...

Osoba siedząca przy laptopie

Jak zatrudnić do pracy cudzoziemca spoza UE?

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej muszą uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce. Pracodawca zgłasza wolny etat we właściwym urzędzie pracy, celem udostępnienia oferty pracy dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy polskich obywateli lub obcokrajowców, posiadających zezwolenie na osiedlenie się. Pracodawca musi również zgłosić wolne miejsca pracy w systemie EURES. Urząd przyjmujący zgłoszenie wystawia opinię na temat realizacji oferty pracy, z wyjaśnieniem, opisem, czy na wnioskowane stanowisko byli kandydaci, czy ich kandydatury zostały odrzucone i z jakiego powodu. Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca toczy się przed wojewodą właściwym dla siedziby pracodawcy czy miejsca przedsiębiorstwa, w którym będzie pracował cudzoziemiec. Cudzoziemiec pracuje wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na zatrudnienie w Polsce.

Czytaj więcej...