Nasza firma zajmuje się dopełnianiem wszystkich formalności w zakresie uzyskania karty rezydenta długoterminowego, umożliwiającej obcokrajowcom przebywanie na terenie Polski przez czas nieokreślony. Sam dokument należy wymieniać co 5 lat, jednak bez potrzeby ponownego składania wniosków o wydanie zezwolenia. Osoby mające rodzinne powiązania z Polską mogą starać się o kartę stałego pobytu.

 

Jakie uprawnienia daje karta pobytu długoterminowego?

 

Karta pobytu długoterminowego umożliwia podjęcie pracy w Polsce bez konieczności ubiegania się o dodatkowe zezwolenia, co znaczenie skraca termin podjęcia nowej pracy. Oprócz tego karta wydana w Polsce uprawnia do podróżowania na terenie innych krajów należących do strefy Schengen. Warto przy tym pamiętać, że pobyt w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej nie może przekraczać 90 dni w okresie 180 dni. Jeśli cudzoziemiec zamierza przedłużyć pobyt, musi podjąć kroki pozwalające na legalizację przebywania na terenie danego kraju. Dokładne przepisy prawne są określone przez prawodawstwo danego państwa.

 

Kto może ubiegać się o pobyt długoterminowy?

 

Kartę rezydenta może otrzymać osoba, która:

 

  • legalnie przebywała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez 5 lat,
  • może wykazać stabilne zatrudnienie w ciągu 3 lat pobytu,
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne,
  • ma podpisaną umowę najmu lub wykazuje zagwarantowane prawo do zamieszkania pod wskazanym adresem,
  • posiada dokument zatwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.