Nasza firma zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z legalizacją zatrudnienia. Złożenie wniosku o zezwolenie na pracę dla osób zza wschodniej granicy leży po stronie pracodawcy. Ze swojej strony możemy zaoferować pomoc w kompletowaniu formularzy oraz ich wypełnieniu. Pełna dokumentacja zawiera następujące złączniki:

 

  • oświadczenie o niekaralności podmiotu zatrudniającego,
  • aktualny dowód potwierdzający tożsamość osoby zatrudnianej,
  • kopia dokumentu podróży Cudzoziemca,
  • informacja od starosty o niemożliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w danej firmie poprzez zatrudnienie z urzędów pracy,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika.

 

Dlaczego legalizacja zatrudnienia jest ważna?

 

Wykonywanie obowiązków może nieść ze sobą spore ryzyko. Brak ubezpieczenia w razie wypadku przy pracy uniemożliwia skorzystanie z pomocy medycznej. Pracodawca, który zatrudnia podwładnych w sposób nielegalny, podlega karom finansowym nakładanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Wiąże się to także z dokładną kontrolą w danej placówce, w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku oraz wykrycia innych nieprawidłowości. W związku z tym podpisanie umowy to jedyny sposób na poprawne funkcjonowanie każdej firmy niezależnie od jej wielkości. Mając na względzie dobro zarówno zatrudniających, jak i zatrudnianych, oferujemy pomoc podczas całego procesu: od rekrutacji po zebranie potrzebnych dokumentów.