Karta pobytu czasowego - Szczecin

Jednym z pierwszych kroków, jakie musi podjąć cudzoziemiec chcący zamieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest legalizacja pobytu. W takim wypadku należy złożyć wniosek o kartę pobytu czasowego w celu podjęcia pracy. Aby dokumentacja była kompletna, trzeba załączyć wypełniony przez pracodawcę formularz nr 1 o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który zawiera dokładny opis warunków zatrudnienia. Istotną kwestię stanowi język dokumentów, które muszą być sporządzone w języku polskim oraz poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Zdajemy sobie sprawę, że na początku pobytu trudno odnaleźć się w gąszczu formalności, dlatego oferujemy pomoc w tłumaczeniach przysięgłych oraz w załatwieniu formalności związanych z legalizacją pobytu osób pochodzących z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Uzbekistanu czy Armenii. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu i poprawnym wypełnieniu wszystkich formularzy.

 

Pomoc dla firm

 

Swoją ofertę kierujemy również do firm, które planują zatrudnić pracowników zza wschodniej granicy. Przeprowadzimy każdą placówkę przez trudny i zawiły proces rekrutacji cudzoziemców. W przypadku pobytu czasowego pomożemy także zdobyć najważniejsze uprawnienia do wykonywania określonych obowiązków zawodowych. Doradzamy również w kwestiach ubezpieczenia. 
Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dlatego na początku kluczowe jest dla nas poznanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o kontakt pozwalający na ustalenie zakresu pomocy. W naszej ofercie znajduje się także legalizacja pobytu cudzoziemca.