Karta pobytu czasowego - Szczecin

Jednym z pierwszych kroków, jakie musi podjąć cudzoziemiec chcący zamieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest legalizacja pobytu. W takim wypadku należy złożyć wniosek o kartę pobytu czasowego w celu podjęcia pracy. Aby dokumentacja była kompletna, trzeba załączyć wypełniony przez pracodawcę formularz nr 1 o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który zawiera dokładny opis warunków zatrudnienia. Istotną kwestię stanowi język dokumentów, które muszą być sporządzone w języku polskim oraz poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Zdajemy sobie sprawę, że na początku pobytu trudno odnaleźć się w gąszczu formalności, dlatego oferujemy pomoc w tłumaczeniach przysięgłych oraz w załatwieniu formalności związanych z legalizacją pobytu osób pochodzących z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Uzbekistanu czy Armenii. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu i poprawnym wypełnieniu wszystkich formularzy.

 

Pomoc dla firm

 

Swoją ofertę kierujemy również do firm, które planują zatrudnić pracowników zza wschodniej granicy. Przeprowadzimy każdą placówkę przez trudny i zawiły proces rekrutacji cudzoziemców. W przypadku pobytu czasowego pomożemy także zdobyć najważniejsze uprawnienia do wykonywania określonych obowiązków zawodowych. Doradzamy również w kwestiach ubezpieczenia. 
Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dlatego na początku kluczowe jest dla nas poznanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o kontakt pozwalający na ustalenie zakresu pomocy. W naszej ofercie znajduje się także legalizacja pobytu cudzoziemca.

 

 

Polska karta pobytu czasowego – klucz do legalnego pobytu i pracy

 

Polska, jako jeden z krajów Unii Europejskiej, przyciąga coraz więcej obcokrajowców, którzy pragną tu zamieszkać, studiować czy pracować. Aby móc legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatele spoza UE muszą posiadać odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest polska karta pobytu czasowego. To dokument wydawany obcokrajowcom, którzy chcą legalnie przebywać na terenie Polski przez dłuższy okres. Karta ta pozwala na legalne zamieszkanie i pracę w Polsce, a także korzystanie z niektórych świadczeń socjalnych i ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Kiedy warto ubiegać się o kartę pobytu czasowego?

 

Kartę pobytu czasowego warto rozważyć w przypadku, gdy planuje się dłuższy pobyt w Polsce związany z nauką, pracą, prowadzeniem działalności gospodarczej czy też ze względów rodzinnych. Warto również pamiętać o tym, że posiadanie takiej karty ułatwia podróżowanie po innych krajach strefy Schengen.

 

Przesłanki do uzyskania karty pobytu czasowego

 

Karta pobytu czasowego może zostać przyznana cudzoziemcowi z różnych powodów. Przede wszystkim, może być udzielona osobom pracującym lub prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski. W takim przypadku przedsiębiorca musi wykazać się legalnym zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadać odpowiednie środki finansowe na utrzymanie siebie i swojej rodziny.

Inną przesłanką do uzyskania karty pobytu czasowego jest nauka w polskiej uczelni wyższej. Studenci z zagranicy, którzy chcą kształcić się w Polsce, muszą posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne oraz środki na utrzymanie podczas pobytu.

Karta pobytu czasowego może być również przyznana osobom, które zamierzają łączyć się z rodziną przebywającą na terytorium Polski. W takim przypadku cudzoziemiec powinien wykazać się pokrewieństwem z osobą, do której zamierza dołączyć oraz posiadać odpowiednie środki finansowe na utrzymanie rodziny.

 

Jakie są wymagane dokumenty?

 

W zależności od celu pobytu, obcokrajowiec musi przedstawić różne dokumenty. W przypadku nauki wymagane są między innymi zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię oraz potwierdzenie opłacenia kosztów utrzymania. Przy ubieganiu się o kartę ze względu na pracę konieczne jest przedstawienie umowy o pracę oraz zaświadczenia o niekaralności. W każdym przypadku należy również dostarczyć paszport, zdjęcie biometryczne oraz wypełniony wniosek o wydanie karty pobytu czasowego.

 

Nasza pomoc w uzyskaniu polskiej karty pobytu czasowego

 

Wiedząc, jak skomplikowany i czasochłonny może być proces ubiegania się o polską kartę pobytu czasowego, oferujemy nasze wsparcie na każdym etapie tego procesu. Nasza pomoc obejmuje między innymi doradztwo w zakresie gromadzenia niezbędnych dokumentów, wypełniania wniosku oraz przygotowania do rozmowy z urzędnikami.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

 

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze obcokrajowców pragnących zamieszkać i pracować w Polsce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie pomóc naszym klientom w uzyskaniu polskiej karty pobytu czasowego, minimalizując ryzyko odrzucenia wniosku.

Ponadto, współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi, co pozwala nam na szybkie i profesjonalne tłumaczenie dokumentów wymaganych przez urzędy. W razie potrzeby, oferujemy również pomoc prawną oraz wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami.

Polska karta pobytu czasowego to niezbędny dokument dla obcokrajowców pragnących legalnie przebywać i pracować w Polsce. Proces ubiegania się o nią może być jednak skomplikowany i czasochłonny. Dlatego warto skorzystać z naszej pomocy, aby uniknąć błędów i upewnić się, że wszystkie formalności zostaną załatwione sprawnie i bezproblemowo.