rozmowa dwóch osób przy biurku

Dlaczego legalizację pracy cudzoziemców warto powierzyć fachowcom?

Cudzoziemcy są zainteresowani pracą w Polsce, a z kolei pracodawcy chętnie ich zatrudniają, chociażby ze względu na braki kadrowe.  Mogą pracować w naszym kraju, ale tylko legalnie, więc warto zwrócić się do odpowiedniej firmy, która pomaga w załatwianiu wszystkich formalności, których jest naprawdę sporo.

Czytaj więcej...

zatrudnienie

Jak przedłużyć pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca?

Zatrudniając cudzoziemca, zastanawiamy się, jak przedłużyć ich zezwolenie na pracę. Jakiego typu pozwolenia będą potrzebne, aby przedłużyć kontrakt pracownikowi z zagranicy? Co powinieneś o tym wiedzieć?

Czytaj więcej...

zatrudnienie

Jak zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?

Coraz więcej firm w Polsce decyduje się zatrudnić obywateli Unii Europejskiej zarówno do prac fizycznych, jak i umysłowych. Trzeba zaznaczyć, że przepisy prawa wymagają dopełnienia konkretnych formalności, zarówno podczas podejmowania pracy przez osoby z innych Państw Unii Europejskiej, jak i zza wschodniej granicy. Jak zatrudnić obywatela UE? O tym w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej...

deportacja

Kiedy cudzoziemiec może być deportowany z Polski?

Cudzoziemiec przebywający w Polsce może zostać zobowiązany do powrotu do swojego kraju w określonych przypadkach. Prawo wyraźnie określa zasady zatrudnienia i pobytu dla takich osób, w związku z czym, kluczowe będzie dopełnienie wszelkich formalności już na samym początku. Dowiedz się kiedy deportacja staje się faktem i jakich sytuacji należy unikać.

Czytaj więcej...

Cudzoziemka

Jakie wymogi musi spełnić cudzoziemiec ze Wschodu by zalegalizować swój pobyt w Polsce?

Cudzoziemcy, którzy decydują się na dłuższy pobyt na terenie naszego kraju lub chcą podjąć w jego granicach pracę zarobkową muszą dopełnić odpowiednich formalności, aby zalegalizować swoją obecność. W związku z tym konieczne jest dopilnowanie szeregu istotnych formalności, które dla osoby nie obeznanej z naszymi urzędami i system prawnym mogą być uciążliwe i trudne do realizacji.

Czytaj więcej...

para

Jakie przywileje daje karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej?

Posiadanie karty stałego pobytu to z wielu praktycznych powodów dla cudzoziemca ogromna wygoda. Na jaki okres można ją uzyskać, a także jakie przywileje są związane z posiadaniem takiego dokumentu?

Czytaj więcej...

Zatrudnianie cudzoziemców

Wątpliwości związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Zatrudnianie obcokrajowców zawsze budzi wiele emocji. Pojawiają się pytania dotyczące zajmowania miejsc pracy dla rodaków czy też wątpliwości wynikające z niewiedzy, co do kompetencji i kwalifikacji potencjalnego pracownika. Problem bardzo często stanowią też formalności.

Czytaj więcej...

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest dokumentem, uprawniającym cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski przez czas dłuższy niż 3 miesiące oraz wykonywania pracy zawodowej. Uzyskanie zezwolenia, zwalnia cudzoziemca od ubiegania się o wydanie osobnego zezwolenia o pracę.

Czytaj więcej...

Załatwianie zezwoleń przez obcokrajowców.

Załatwienie spraw administracyjnych w urzędach bywa skomplikowane i w wielu przypadkach niejasne, szczególnie dla cudzoziemców. Poszukują oni pomocy przy sporządzaniu deklaracji i oficjalnych pism oraz oczekują wsparcia przy ich prawidłowym złożeniu w wybranym wydziale. Firma Wega.Lyrea zapewnia legalizacje pobytu oraz legalne zatrudnienie przyszłego pracownika.

Czytaj więcej...

Zatrudnianie pracowników spoza UE.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej muszą uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce. Pracodawca zgłasza wolny etat we właściwym urzędzie pracy, celem udostępnienia oferty pracy dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy polskich obywateli lub obcokrajowców, posiadających zezwolenie na osiedlenie się. Pracodawca musi również zgłosić wolne miejsca pracy w systemie EURES. Urząd przyjmujący zgłoszenie wystawia opinię na temat realizacji oferty pracy, z wyjaśnieniem, opisem, czy na wnioskowane stanowisko byli kandydaci, czy ich kandydatury zostały odrzucone i z jakiego powodu.

Czytaj więcej...