banner

Jakie prawa daje status rezydenta w Polsce?

Otrzymanie statusu rezydenta w Polsce otwiera wiele drzwi przed cudzoziemcami, którzy chcą prowadzić tu normalne życie na dłuższy czas. Dzięki temu statusowi, osoby spoza Unii Europejskiej mogą cieszyć się wieloma prawami i przywilejami, które są zarezerwowane dla obywateli Polski. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie korzyści daje status rezydenta w Polsce oraz jakie prawa przysługują osobom posiadającym kartę rezydenta.

 

Prawo do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej

Karta rezydenta uprawnia do podejmowania legalnej pracy na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. Dzięki temu, cudzoziemcy mają możliwość zatrudnienia się na podobnych warunkach jak obywatele Polski. Ponadto, osoby posiadające status rezydenta mogą prowadzić własną działalność gospodarczą na terenie kraju, co daje im szansę na rozwijanie swojej kariery zawodowej i realizowanie planów biznesowych.

 

Dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej

Osoby posiadające kartę rezydenta mają prawo do korzystania z polskiego systemu edukacji na wszystkich jego poziomach - od przedszkola po studia wyższe. Dzieci cudzoziemców mogą uczęszczać do polskich szkół, a dorośli mają możliwość kontynuowania nauki na uczelniach publicznych i prywatnych. Ponadto, rezydenci mają dostęp do opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że mogą korzystać z usług lekarzy i specjalistów na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

 

Prawo do ubezpieczeń społecznych

Warto wiedzieć, że karta rezydenta uprawnia również do korzystania z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Obejmuje to m.in. ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne oraz rentowe. Dzięki temu, cudzoziemcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w przypadku choroby, niezdolności do pracy czy osiągnięcia wieku emerytalnego. Warto dodać, że osoby posiadające status rezydenta są również objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które zapewnia ochronę finansową w razie wypadków przy pracy.