Zajmujemy się pomocą prawną dla cudzoziemców ze Szczecina i okolic. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam profesjonalnie, skutecznie i w krótkim czasie świadczyć porady z zakresu prawa. Współpracujemy z tłumaczami posługującymi się wieloma językami, dzięki czemu nasza oferta współpracy jest skierowana do obcokrajowców z różnych krajów. Nasza pomoc prawna obejmuje zarówno legalizację pobytu lub pracy i doradztwo dla cudzoziemców przy wyborze właściwych procedur, jak i sprawy rodzinne czy kontakt z urzędami i organami administracyjnymi. W ramach pomocy prawnej pomagamy w skompletowaniu dokumentów i ich uzupełnieniu oraz pomagamy przygotować się do wizyty w urzędach. Pomagamy w skompletowaniu dokumentów do uzyskania Karty Polaka, ochrony międzynarodowej czy nabyciem polskiego obywatelstwa. Pomoc prawna pozwala także poznać przysługujące cudzoziemcom świadczenia – w tym dotyczące opieki medycznej, ubezpieczeń czy na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce. Osoby chcące założyć tu działalność gospodarczą lub nabyć nieruchomość otrzymają stosowne wsparcie i komplet dokumentów.

 

Na czym polega pomoc prawna dla cudzoziemców?

Świadczona rzez firmę WEGA.LYREA ze Szczecina pomoc prawna dla cudzoziemców polega przede wszystkim na udzielaniu porad z zakresu uzyskania legalnego pobytu w Polsce i pozwolenia na wykonywanie pracy. Stale zmieniające się gałęzie prawa dotyczące legalizacji pracy i posiadania stosownych zaświadczeń i dokumentów warto zlecić specjaliście, ponieważ znacząco przyspieszy i zoptymalizuje proces wyrabiania dokumentów. Korzystanie z pomocy prawnej daje także możliwość poznania i zrozumienia mechanizmów oraz procedur funkcjonujących w polskim prawie. Z porad prawnych warto także skorzystać w przypadku otrzymania wezwania do deportacji lub w procesie starania się o uzyskanie polskiego obywatelstwa.