Nasza firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa dla cudzoziemców. W Szczecinie, który jest siedzibą WEGA.LYREA, oferujemy zarówno pomoc prawną, jak i administracyjną dla cudzoziemców, który już przebywają w Polsce lub dopiero planują tu przyjechać. Wykonujemy także tłumaczenia dokumentów i pism urzędowych. Zależy nam na zapewnieniu szerokiego zakresu fachowej pomocy, dzięki której obcokrajowcy mogą nie tylko legalnie rozpocząć pracę Polsce, ale także korzystać z przysługujących im świadczeń. Cudzoziemcom z Ukrainy przebywającym na terytorium Polski przed 24 lutego 2022 roku pomagamy w legalizacji pobytu ich rodzin i otrzymaniu stosownego wsparcia finansowego oraz prawnego.

 

Zakres usług z zakresu doradztwa dla cudzoziemców

WEGA.LYREA w ramach świadczonych usług z zakresu doradztwa dla cudzoziemców zapewnia pomoc w legalizacji pobytu i pracy wszystkim obcokrajowcom. Naszym celem jest doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury zezwolenia na pobyt i pracę. Prowadzimy również sprawy dotyczące uzyskania zaproszenia na przyjazd do Polski. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich zezwoleń na pracę oraz dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium Polski – w tym czasowej lub stałej karty pobytu, lub karty rezydenta. Nasza firma zajmuje się także kwestiami formalnymi, jak na przykład uzyskanie numeru NIP i PESEL dla cudzoziemców, dzięki którym mogą oni występować po przysługujące im świadczenia. Świadczymy również kompleksową pomoc administracyjną dla cudzoziemców. Zapewniamy także wsparcie prawne i administracyjne, pomagając w tłumaczeniu i właściwym wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych i urzędowych.