banner

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. Co się zmieniło na przestrzeni lat?

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi w 2021 roku i opublikowanymi na stronie rządowej cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na rozwój rynku pracy w Polsce. Sądzi tak 70% badanych (spośród 361 powiatowych urzędów). Dla porównania – w 2016 roku takiej odpowiedzi udzieliło zaledwie 27,5% respondentów. Nie bez powodu zatrudnieniem obcokrajowców jest zainteresowanych coraz więcej przedsiębiorców. Choć badania pokazują, że nie ma to wpływu na zwiększone zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Jednocześnie warto podkreślić, że zatrudnienie w Polsce osób pochodzących zza granicy nie powoduje likwidacji stanowisk pracy Polaków. Nie ma to też wpływu na zmniejszenie wynagrodzeń. Obcokrajowcy integrują się za to z polską społecznością, co w znacznym stopniu ułatwia podejmowanie z nimi współpracy, a także pracę w jednym przedsiębiorstwie.

 

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Jako firma pomagająca uzyskać obcokrajowcom zezwolenie na pracę w Szczecinie oraz wielu innych miejscowościach czuwamy nad poprawną realizacją wdrożenia cudzoziemców w polski rynek pracy. Zajmujemy się dopełnieniem wszystkich formalności dotyczących legalizacji zatrudnienia. I choć złożenie wniosku o zezwolenie na pracę dla osoby pochodzącej np. zza wschodniej granicy leży po stronie pracodawcy, pomagamy w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, a następnie w ich prawidłowym wypełnieniu.

Wspólnie z klientem kompletujemy takie pisma jak: oświadczenie o niekaralności podmiotu zatrudniającego, aktualny dowód pozywający na weryfikację tożsamości osoby zatrudnionej, kopia dokumentu podróży obcokrajowca, informacja od starosty o niemożności zaspokojenia potrzeb kadrowych w danym przedsiębiorstwie poprzez zatrudnienie przez urząd pracy oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika.