banner

Czy karta czasowego pobytu może zostać przedłużona?

Czy karta czasowego pobytu może zostać przedłużona? W Polsce, karta czasowego pobytu jest dokumentem, który pozwala cudzoziemcom na legalne przebywanie w kraju przez określony czas. Wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość przedłużenia tego dokumentu. W tym artykule omówimy sytuacje, w których można ubiegać się o przedłużenie karty czasowego pobytu, jakie są wymagane dokumenty oraz jak przebiega cały proces.

 

Wymagania dotyczące przedłużenia karty czasowego pobytu

Karta czasowego pobytu może zostać przedłużona, jeśli spełnione są określone warunki. Przede wszystkim, cudzoziemiec musi posiadać ważny paszport oraz udokumentować cel swojego pobytu w Polsce. Należy również wykazać, że posiada się środki finansowe na utrzymanie oraz opłacenie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, osoba ubiegająca się o przedłużenie karty musi nie być zagrożeniem dla porządku publicznego ani bezpieczeństwa państwa.

 

Rodzaje kart czasowego pobytu

W Polsce występuje kilka rodzajów kart czasowego pobytu, a każda z nich może być przedłużona pod pewnymi warunkami. Najpopularniejsze to karta czasowego pobytu ze względu na pracę, studia, działalność gospodarczą oraz pobyt rodzinny. W przypadku pracy, studiów czy prowadzenia działalności gospodarczej, przedłużenie karty jest możliwe, jeśli cudzoziemiec nadal spełnia warunki, które pozwoliły mu na uzyskanie tego dokumentu. Natomiast w przypadku pobytu rodzinnego, przedłużenie karty zależy od dalszego utrzymania więzi rodzinnych.

 

Proces ubiegania się o przedłużenie karty czasowego pobytu

Aby ubiegać się o przedłużenie karty czasowego pobytu, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wniosek powinien zawierać dane osobowe, informacje o celu pobytu oraz załączniki potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. Należy pamiętać, że wniosek o przedłużenie karty należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem ważności obecnego dokumentu.