banner

Jak zatrudnić cudzoziemca z paszportem biometrycznym?

Zatrudnienie obcokrajowców z paszportem biometrycznym ma wiele zalet, ale nieco bardziej skomplikowany jest proces uzyskania właściwych zezwoleń. W tym celu można skorzystać z doświadczonej firmy, która kompleksowo zajmie się formalnościami. Przed podjęciem współpracy warto jednak poznać podstawowe warunki zatrudnienia na podstawie ruchu bezwizowego.

 

Zatrudnienie obcokrajowca na podstawie ruchu bezwizowego

Paszport biometryczny pozwala obcokrajowcom ze Wschodu na przekroczenie polskiej granicy bez konieczności wyrobienia wizy. Pobyt cudzoziemca w Polsce zarejestrowany na podstawie ruchu bezwizowego ograniczony jest do 90 dni w ciągu 180 dni, przy czym nie musi być on ciągły. Na tej samej zasadzie może być legalnie zatrudniony – długość czasu, który pozostaje na jej wykonanie, liczona jest od daty stempla w dniu pierwszego wjazdu. Pracodawca ma jednak w obowiązku wystąpić do Urzędu Pracy z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. Wydanie dokumentu zajmuje zazwyczaj do 30 dni.

 

Czy cudzoziemiec może kontynuować pracę po 90 dniach?

Po osiągnięciu limitu 90 dni legalnego pobytu kończy się także możliwość legalnej pracy. Jeśli obie strony wyrażają chęć dalszej współpracy, warto podjąć starania w celu otrzymania Karty Pobytu np. w Szczecinie i innych polskich miastach (zależy od właściwości miejsca zatrudnienia lub zamieszkania pracownika) – jest to jednolite zezwolenie tzn. na pobyt czasowy i pracę. Po złożeniu stosownego wniosku do właściwego Urzędu Wojewódzkiego pracownik otrzyma w paszporcie pieczęć, która pozwala na legalny pobyt. Praca natomiast musi być wykonywana na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy lub zezwolenie na pracę do momentu wydania decyzji przez Wojewodę, ale tylko u pracodawcy, który go zatrudnia. Innym rozwiązaniem jest wystąpienie z nowym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy w celu ubiegania się o wyrobienie wizy pracowniczej, co jednak wiąże się z koniecznością powrotu cudzoziemca do swojego kraju.