banner

Kiedy cudzoziemiec może być deportowany z Polski?

Cudzoziemiec przebywający w Polsce może zostać zobowiązany do powrotu do swojego kraju w określonych przypadkach. Prawo wyraźnie określa zasady zatrudnienia i pobytu dla takich osób, w związku z czym, kluczowe będzie dopełnienie wszelkich formalności już na samym początku. Dowiedz się, kiedy deportacja staje się faktem i jakich sytuacji należy unikać.

 

Deportacja z Polski – kiedy ma miejsce

Zwykle najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług firmy, która oferuje pomoc pracownikom z zagranicy oraz ich polskim pracodawcom w załatwieniu wszelkich spraw administracyjnych. W ten sposób zyskujemy pewność, że formalności będą dopełnione i będzie możliwość legalnego wykonywania pracy. Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do swojego kraju ma miejsce w określonych sytuacjach, do których zalicza się:

  1. Nielegalne przekroczenie lub usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy.
  2. Brak dokumentu, który upoważnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również pobytu na nim.
  3. Pozostanie w Polsce po upłynięciu czasu dopuszczalnego okresu pobytu.
  4. Podjęcie działalności gospodarczej i jej prowadzenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Nielegalne wykonywanie pracy – brak pozwolenia na pracę.
  6. Osoba nie posiada dostatecznych środków finansowych, które pozwalałyby na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Dana osoba została zastrzeżona do celu odmowy wjazdu w SIS (baza danych strefy Schengen, w której znajdują się określone dane osób) lub tez widnieje w krajowych rejestrach.

 

Konsekwencje niedopełnienia przepisów

Powyższe sytuacje rozpatrywane są w kategoriach złamania prawa. W ich przypadku cudzoziemiec otrzymuje nakaz opuszczenia Polski i powrotu do swojego kraju. W ostatnich latach widać, że coraz więcej osób z zagranicy decyduje się na pracę w naszym kraju. W związku z tym są oni również baczniej kontrolowani, a ilość deportacji wzrosła. Z pewnością więc warto dokładnie wiedzieć, jakich błędów unikać, a nie pojawiła się konieczność przymusowego wyjazdu i powrotu w rodzinne strony.