banner

Najczęstsze wątpliwości związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce

Zatrudnianie obcokrajowców zawsze budzi wiele emocji. Pojawiają się pytania dotyczące zajmowania miejsc pracy dla rodaków czy też wątpliwości wynikające z niewiedzy, co do kompetencji i kwalifikacji potencjalnego pracownika. Problem bardzo często stanowią też formalności. Niezrozumiałe przepisy prawne i niejasne wymagania urzędowe sprawiają, że część pracodawców rezygnuje z zatrudniania cudzoziemców. Niektórzy po prostu nie mają na to czasu, a jeszcze inni wolą zatrudniać Polaków, gdyż w tym przypadku kwestia zatrudnienia jest jasna i nie generuje nieznanych dotąd kłopotów.

 

Z pomocą dla tych, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców, ale nie wiedzą, jakie spoczywają na nich obowiązki, przychodzą firmy profesjonalnie zajmujące się przeprowadzaniem rekrutacji wśród obcokrajowców. Załatwienie wszelkich formalności i wypełnienie niejasnych dokumentów nie musi spoczywać na barkach przedsiębiorcy. Co więcej, cudzoziemcy, chcący podjąć pracę w Polsce mogą skonsultować się z fachowcami, którzy pomogą im przygotować odpowiednie dokumenty do zatrudnienia oraz przeprowadzą ich przez zawiłe urzędowe formalności niezbędne w momencie podjęcia pracy.

 

Czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy przed zatrudnieniem cudzoziemców?

Najwięcej problemów zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom ubiegającym się o zatrudnienie sprawia skompletowanie dokumentów. Pracodawcy niejednokrotnie nie wiedzą, jakie dokumenty są kluczowe w trakcie zatrudniania obcokrajowców oraz w jakiej formie najlepiej sporządzić umowę. Cudzoziemcy z kolei, nieposiadający wiedzy z zakresu polskiego prawa, nie orientują się, czego wymaga od nich urząd. Takie niejasności prowadzą do tego, że do podpisana umowy nie dochodzi, a wykwalifikowani pracownicy z zagranicy nie mogą znaleźć pracy na odpowiednim stanowisku w kraju, do którego zdecydowali się przyjechać.

W kwestiach zatrudnienia wymaga się od cudzoziemca posiadania określonych zezwoleń, w tym zezwolenia na pracę oraz ważnego pozwolenia na pobyt w Polsce. Legalizacja zatrudnienia jest ważna, ponieważ umożliwia cudzoziemcom skorzystanie z opieki medycznej w razie wypadku oraz zapobiega nakładaniem na pracodawcę kar finansowych za nielegalne zatrudnianie pracowników. Wypełnienie wniosków legalizujących pobyt oraz formularzy zezwalających na zatrudnienie jest istotnym problemem zwłaszcza dla tych osób, które nie władają językiem polskim na odpowiednim poziomie. Dodatkowo pełna dokumentacja konieczna do zatrudnienia składa się z wielu dokumentów takich jak:

  • oświadczenie o niekaralności podmiotu zatrudniającego,
  • aktualny dowód potwierdzający tożsamość osoby zatrudnianej,
  • kopia dokumentu podróży cudzoziemca,
  • informacja od starosty o niemożliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w danej firmie poprzez zatrudnienie z urzędów pracy,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika.

Liczba niezbędnych do wypełnienia wniosków stanowi niemałe wyzwanie. Ponadto przyczyną niejasności jest także niewiedza, co do różnicy między posiadaniem karty czasowego, a stałego pobytu i wynikających z niej rozbieżności w przypadku zatrudnienia. Te i inne kłopoty formalne można łatwo rozwiązać, korzystając ze wsparcia specjalistów. Wówczas pomijając zwykle krzywdzące uprzedzenia, pracodawcy nie powinni mieć kłopotów z zatrudnianiem obcokrajowców, zwłaszcza legalnie przebywających na terenie kraju i odpowiednio kompetentnych na dane stanowisko.