banner

Jak przedłużyć pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca?

Zatrudniając cudzoziemca, zastanawiamy się, jak przedłużyć ich zezwolenie na pracę. Jakiego typu pozwolenia będą potrzebne, aby przedłużyć kontrakt pracownikowi z zagranicy? Co powinieneś o tym wiedzieć?

 

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca!

Osoba zatrudniająca pracowników z innego kraju powinna uzyskać zezwolenia typu A, B, C, D lub E. Jest to obowiązek zdecydowanej większości osób chcących zatrudnić kogoś  z innego kraju. W chwili, gdy obcokrajowiec nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, zatrudniający go przedsiębiorca powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę w urzędzie wojewódzkim, zgodnie z miejscem zamieszkania danej osoby. Przedłużenie zezwolenia na pracę obcokrajowca należy złożyć listownie, elektronicznie lub też osobiście. Wniosek taki powinien zostać złożony nie wcześniej niż na 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności posiadającego do tej pory zezwolenia na pracę. Prawidłowo wypełniony wniosek można również złożyć online w zakładce Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZC-WPZ.

 

Wymagane dokumenty!

Do uzyskania przedłużenia pozwolenia na pracę dla cudzoziemca będą potrzebne wszelkie kopie dokumentów podróży obcokrajowca, którego dotyczy wniosek. Potrzebnym dokumentem jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub też innego właściwego rejestru zawierającego aktualne dane z dniem składania wniosku. Dodatkowo wymagane są dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, jak również umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a obcokrajowcem, na podstawie której była wykonywana jego praca zgodna z dotychczas posiadanym zezwoleniem. Urząd wojewódzki może zażądać przedstawienia do wglądu oryginalnej dokumentacji, z których sporządzono elektroniczne kopie dokumentów. Składane dokumenty w języku obcokrajowca, należy przedstawić z ich przetłumaczoną wersją na język polski za pomocą tłumacza przysięgłego. W momencie, gdy obcokrajowca reprezentuje pełnomocnik niezbędne, jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa.