banner

Jakie wymogi musi spełnić cudzoziemiec ze Wschodu by zalegalizować swój pobyt w Polsce?

Cudzoziemcy, którzy decydują się na dłuższy pobyt na terenie naszego kraju lub chcą podjąć w jego granicach pracę zarobkową, muszą dopełnić odpowiednich formalności, aby zalegalizować swoją obecność. W związku z tym konieczne jest dopilnowanie szeregu istotnych formalności, które dla osoby nieobeznanej z naszymi urzędami i systemem prawnym mogą być uciążliwe i trudne do realizacji.

 

Co jest ważne w czasie legalizacji pobytu?

Obcokrajowcy zza wschodniej granicy Polski, aby dokonać legalizacji pobytu, muszą przedstawić pełną dokumentację. Pozwala ona odpowiednim placówkom dyplomatycznym na wydanie wizy. Jeśli zależy nam na pobycie stały lub pozwoleniu na pracę, najlepiej załatwić obie rzeczy jednocześnie. W tym celu niezbędne będą dokumenty, które stanowią potwierdzenie trwałego, stabilnego zatrudnienia – w ty miejscu pracodawca może również wystawić odpowiednie zaświadczenie, że zamierza daną osobę zatrudnić. Należy również przedłożyć potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, rozliczenie podatkowe, zaświadczenie o miejscu zamieszkania, zaświadczenie o dokonaniu opłaty skarbowej oraz zdjęcia.

W związku z powyższym cudzoziemiec, pochodzący zza wschodniej granicy naszego kraju zobowiązany jest udokumentować to, że mieszka w Polsce, tu się rozlicza i tu a pracę. Na tej podstawie możliwe staje się uzyskanie pozwolenia na pobyt oraz na pracę. Osoby, które nie znają biegle języka polskiego, mogą zgłosić się po pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności do specjalizujących się w tym zakresie firm.

 

Załatwienie wszelkich formalności

Cudzoziemiec, który wykonuje pracę bez zezwolenia, niezgodnie z przepisami jest narażony na karę grzywny, która nie będzie niższa niż 1000 zł, a dodatkowo może zostać zobowiązany do powrotu do swojego kraju. W związku z tym zdecydowanie korzystniejszą opcją jest załatwienie niezbędnych formalności i podjęcie legalnej pracy w Polsce. Dla wielu osób jest to szansa na rozpoczęcie nowego, lepszego życia, a przy odrobinie wysiłku pobyt będzie legalny i w pełni bezpieczny.