Dłuższy pobyt na terenie naszego kraju oraz podjęcie pracy zarobkowej wymaga legalizacji pobytu cudzoziemca. Wieloletnie doświadczenie oraz ciągła aktualizacja wiedzy w zakresie zmieniającego się prawa pozwala naszym pracownikom przeprowadzić każdą osobę nawet przez najbardziej zawiły proces zbierania i wypełniania wniosków.


Mnóstwo formalności, jakich trzeba dopilnować w trakcie starania się o legalizację pobytu w Polsce sprawia, że wielu cudzoziemców nie czuje się pewnie, a czasami wręcz rezygnuje z prawidłowego przygotowania do mieszkania i pracy w naszym kraju. To duży błąd i ogromne ryzyko, o którym zawsze uprzedzamy naszych Klientów. Jeśli zależy Państwu na bezpiecznym i pewnym życiu na terenie Polski, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy legalizowaniu kwestii pobytu.

 

Najważniejsze dokumenty

 

Legalne przebywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymaga od obcokrajowców zza wschodniej granicy (z  Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Uzbekistanu, Armenii czy Rosji) przedstawienia pełnej dokumentacji. Na jej podstawie placówki dyplomatyczne wydają wizę krajową oznaczoną symbolem „D”. Aby ubiegać o otrzymanie pozwolenia, należy przedstawić następujące elementy:

 

  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • dokumenty potwierdzające stabilne zatrudnienie (przyjmowane jest także oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia),
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania,
  • rozliczenie podatkowe,
  • zaświadczenie o opłacie skarbowej,
  • zdjęcia.

 

Zatrudnienie pracownika zza granicy

 

Nie tylko osoby przyjeżdżające mogą napotkać trudności związane z legalizacją pobytu. Z podobnymi problemami stykają się firmy, które chcą zatrudnić obcokrajowców. Nasz zespół wykwalifikowanych pracowników rozwiąże wszystkie kwestie z podpisaniem umowy z osobą przebywającej na terenie Polski na podstawie paszportu biometrycznego lub wizy. Wyjaśnimy także, czy cudzoziemiec legitymujący się kartą stałego pobytu potrzebuje dodatkowych pozwoleń na wykonywanie obowiązków zawodowych. Oferujemy pomoc, gdy podwładny chce sprowadzić rodzinę do Polski.
Jeśli nie wiedzą Państwo, jak rozwiązać jedną z powyższych kwestii, zapraszamy do kontaktu. Z ogromną przyjemnością i dysponując całą naszą wiedzą udzielimy jasnych odpowiedzi na temat zalegalizowania zatrudniania cudzoziemców w Państwa przedsiębiorstwie.