Imigranci zza wschodniej granicy mogą liczyć na pomoc w zebraniu i złożeniu dokumentów w ramach ubiegania się o kartę stałego pobytu. Tak jak przy karcie rezydenta, także w tym przypadku samo potwierdzenie wydawane jest na określony czas (10 lat). Po upływie dekady kartę należy wymienić, jednak nie ma konieczności składania formularzy ponownie. Warto również dodać, że zezwolenie na pobyt stały otrzymują osoby mające rodzinne powiązania z Polską (pochodzenie, polski małżonek czy Karta Polaka), natomiast o rezydenturę mogą się starać imigranci przebywający na terenie naszego kraju z przyczyn ekonomicznych.

 

Co daje stały pobyt?

 

Stały pobyt daje cudzoziemcom możliwość wykonywania legalnej pracy w Polsce. Nie trzeba się przy tym starać o dodatkowe pozwolenia. Posiadacze dokumentu mają także szansę podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Zdajemy sobie sprawę, że rozbudowane formalności mogą zniechęcić do składania wniosków o kartę pobytu stałego. Nasza firma pomoże wszystkim osobom, które starają się skompletować pełną dokumentację. Oferujemy profesjonalne tłumaczenia przysięgłe oraz doradztwo w przypadku niezrozumiałych przepisów prawnych związanych z legalizacją bezpiecznego pobytu.

 

Przebieg procedury

 

Procedura ubiegania się o stały pobyt toczy się w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Wnioski należy złożyć nie później niż w ostatnią dniu legalnego pobytu. Pracownicy naszej firmy dokładnie analizują sytuację prawną Klientów i określają terminy, jakich należy przestrzegać. Zgodnie z przepisami do podstawowego zestawu dokumentów należą:

 

  • 2 egzemplarze wniosków o zezwolenie na pobyt stały (wypełnione w języku polskim),
  • oryginał paszportu (tylko do wglądu) wraz z podwójną kserokopią wszystkich zapisanych stron, które zawierają jakiekolwiek adnotacje lub przepisy,
  • 4 aktualne fotografie,
  • dowód opłacenia wymaganej opłaty skarbowej.