banner

Jakie przywileje daje karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej?

Posiadanie karty stałego pobytu to z wielu praktycznych powodów dla cudzoziemca ogromna wygoda. Na jaki okres można ją uzyskać, a także jakie przywileje są związane z posiadaniem takiego dokumentu?

 

Okres, na który można uzyskać kartę stałego pobytu

Jeśli chodzi o decyzję co do pobytu stałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje się ją bezterminowo. Jednak sama karta pobytu ważna jest przez okres 10 lat. Po tym czasie konieczne jest wymienienie dokumentu, nie wymaga to jednak ponownego składania wniosku o wydanie zezwolenia oraz przechodzenia przez ten sam proces raz jeszcze.

 

Przywileje związane z posiadaniem karty stałego pobytu

Po pierwsze, taki dokument pozwala cudzoziemcowi na mieszkanie oraz pracę w Polsce i to bez dodatkowych pozwoleń. Posiadacze karty stałego pobytu mają też możliwość odbywania podróży w strefie Schengen (26 krajów europejskich, w tym 22 należące do Unii Europejskiej). Mogą to robić w celach turystycznych, przez okres 90 dni, ale tylko w ciągu 180 dni.

Kolejnym przywilejem jest fakt, że taki dokument pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy kraju i to bez konieczności posiadania wizy. To również duża wygoda i w praktyce ogromna oszczędność czasu.

Karta stałego pobytu pozwala wejść dodatkowo na drogę do uzyskania obywatelstwa polskiego.

 

Koszty wydania karty stałego pobytu dla cudzoziemca

Osoby zastanawiające się nad rozpoczęciem procedury ubiegania się o taką kartę powinny mieć również świadomość kosztów. Samo wydanie lub wymiana karty, to wydatek rzędu 50 zł. Jeśli doszło do zgubienia lub zniszczenia dokumentu, wówczas opłata wzrasta do 100 zł.

Trzeba mieć też świadomość, że takie zezwolenie na pobyt może być anulowane, jeśli wystąpią określone przesłanki. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli cudzoziemiec rozwiódł się w okresie 2 lat od dnia, gdy zezwolono na stały pobyt, a zawarcie związku małżeńskiego stanowiło podstawę do uzyskania zezwolenia.

Jak widać, warto ubiegać się o kartę stałego pobytu, bowiem z jej posiadaniem wiąże się szereg przywilejów. Jeśli rozważasz rozpoczęcie takiej procedury, skorzystaj z naszej pomocy w tym zakresie. Zadbamy o to, aby była ona zrealizowana prawidłowo i możliwie jak najszybciej.