Leasing pracowniczy to bardzo wygodna dla pracodawcy i w pełni bezpieczna dla pracownika forma zatrudnienia. W tym przypadku personel działający w ramach leasingu zostaje oddelegowany do pracy na rzecz innego pracodawcy (mającego charakter „użytkownika”).

Na przedsiębiorcy oddelegowującym pracowników, czyli na naszej firmie, spoczywa obowiązek utrzymania personelu, to jest zadbania o prawidłowe nawiązanie stosunku pracy, naliczanie wynagrodzenia, odprowadzanie składek i podatków. W praktyce oznacza to, że jako pracodawca przyjmujemy zlecenia na wykonanie określonych prac i zadań od naszych Klientów. Zatrudnieni u nas pracownicy zostają do takich działań oddelegowani, a Państwo, jako zleceniodawcy, otrzymujecie kompletnie rozpisaną fakturę z informacjami na temat opłaty za samą usługę, jak i wypłaty brutto dla pracownika podejmującego się pracy na Waszą rzecz. Jedyną istotną dla Państwa kwestią jest terminowe opłacenie faktury. O całą resztę, to jest legalne zatrudnienie i dopilnowanie wykonania zlecenia przez personel dba WEGA.LYREA.

Działania tego rodzaju pozwalają na bezpieczne inwestowanie w rozwój firmy, bez konieczności stałego zatrudniania pracowników i dbania o prawidłowe rozliczanie wielu formalności. Jeśli takie rozwiązanie wydaje się Państwu, jako zleceniodawcom, najdogodniejsze, zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem. Udzielimy szczegółowych, dodatkowych informacji i omówimy warunki, jakie możemy zaproponować w ramach opisanej wyżej usługi.