Nasza firma świadczy na terenie Szczecina usługę leasingu pracowniczego, który jest bardzo wygodną dla pracodawcy i w pełni bezpieczną dla pracownika formą zatrudnienia. Współpraca jest korzystna dla każdej ze stron i daje gwarancję stabilnego wykonywania pracy. Leasing pracowniczy nazywany też wynajmem personelu jest procesem, w którym personel działający w ramach leasingu zostaje oddelegowany do pracy na rzecz innego pracodawcy (mającego charakter „użytkownika”).

Na przedsiębiorcy oddelegowującym pracowników (czyli firmie WEGA.LYREA), spoczywa obowiązek rekrutowania pracowników i utrzymania personelu – to jest zadbania o prawidłowe nawiązanie stosunku pracy, naliczanie wynagrodzenia, odprowadzanie składek i podatków. W praktyce oznacza to, że jako pracodawca przyjmujemy zlecenia na wykonanie określonych prac i zadań od naszych Klientów. Często taki rodzaj współpracy oferujemy w ramach doradztwa dla cudzoziemców poszukujących legalnej pracy w Polsce.

Zatrudnieni przez naszą firmę pracownicy zostają oddelegowani do prac zleconych przez Państwa firmę. Państwo otrzymujecie kompletnie rozpisaną fakturę z informacjami na temat opłaty za usługę i wypłaty brutto dla pracownika podejmującego się pracy. Jedyną istotną dla Państwa kwestią jest terminowe opłacenie faktury. O całą resztę, to jest legalne zatrudnienie i dopilnowanie wykonania zlecenia przez personel, dba firma WEGA.LYREA.

 

Zalety korzystania z leasingu pracowników

Największą korzyścią leasingu pracowników jest legalne nawiązanie współpracy i zminimalizowanie działań ze strony zleceniodawcy, które związane są z pozyskaniem pracowników do wykonania pracy lub zadania. Działania tego rodzaju pozwalają na bezpieczne inwestowanie w rozwój firmy, bez konieczności stałego zatrudniania pracowników i dbania o prawidłowe rozliczanie wielu formalności. Leasing pracowniczy jest doskonałą formą realizacji prac tymczasowych. Jeśli takie rozwiązanie wydaje się Państwu, jako zleceniodawcom, najdogodniejsze, zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem. Udzielimy szczegółowych, dodatkowych informacji i omówimy warunki, jakie możemy zaproponować w ramach opisanej wyżej usługi.